රහස්යතා ප්රතිපත්තිය

Privacy policy (Privacy Beleid) voor stonesaudio.nl

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van stonesaudio.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op stonesaudio.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van stonesaudio.nl en specifiek stonesaudio.nl, kun u ons benaderen via info@stonesaudio.nl

4) Monitoren gedrag bezoeker
stonesaudio.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

අමුත්තන් පළමුව වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නේ කොතැනින්ද සහ ඔවුන් පිටවන්නේ කුමන පිටුවෙන්ද යන්න ද අපි නිරීක්ෂණය කරමු. අපි මෙම තොරතුරු නිර්නාමිකව තබා ගන්නා අතර වෙනත් පුද්ගලික තොරතුරු සමඟ සම්බන්ධ නොවේ, වෙබ් අඩවිවල පළ කර ඇති තොරතුරු.

5) කුකීස් භාවිතය
stonesaudio.nl අමුත්තන් සමඟ කුකීස් තබයි. අපි මෙය කරන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින් පිවිසෙන පිටු පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීමටයි, අමුත්තන් කොපමණ වාරයක් නැවත පැමිණේදැයි සොයා බැලීමට සහ වෙබ් අඩවියේ හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන පිටු මොනවාදැයි බැලීමට. බ්‍රවුසරය බෙදාගන්නා තොරතුරු මොනවාද යන්න පිළිබඳවද අපි නිරීක්ෂණය කරමු.

6) කුකීස් අක්රිය කරන්න
ඔබට කුකීස් අක්‍රිය කිරීමට තෝරාගත හැක. ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ විකල්ප භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ මෙය සිදු කරයි. ඔබේ බ්‍රවුසරයේ සපයන්නාගේ වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට මෙම විකල්ප පිළිබඳ වැඩි විස්තර සොයාගත හැකිය.

7) තෙවන පාර්ශවීය කුකීස්
එය තුන්වන පාර්ශවයක් විය හැකිය, google වගේ, අපගේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රචාරණය කිරීම හෝ අපි වෙනත් සේවාවක් භාවිතා කරන බව. සමහර අවස්ථාවලදී, මෙම තෙවන පාර්ශවයන් මේ සඳහා කුකීස් තබයි. මෙම කුකීස් stonesaudio.nl මගින් බලපෑම් කළ නොහැක.

8) අපගේ දැන්වීම්කරුවන්
පාර්ශව කිහිපයක් stonesaudio.nl හි දැන්වීම් පළ කරයි, සියල්ලෝම තමන්ගේම කුකීස් තබති.

මෙම ප්‍රචාරකයින් ඔවුන්ගේ වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා තාක්ෂණය සහ ඔබේ බ්‍රවුසරය විසින් ක්ෂණිකව හඳුනා ගන්නා ඔවුන්ගේ දැන්වීම්වල සබැඳි භාවිත කරයි.. වෙනත් දේ අතර, ඔවුන් දැන්වීම්කරු වෙත කෙලින්ම යවන ලද IP ලිපින ස්වයංක්‍රීයව හඳුනා ගැනීම භාවිතා කරයි.

ඊට අමතරව, කුකීස්, javascript සහ සමහරවිට වෙබ් බීකන්ස් මෙම පක්ෂවල ප්‍රචාරණ කටයුතු කෙතරම් ඵලදායීද යන්න නිරීක්ෂණය කිරීමට භාවිතා කරයි. stonesaudio.nl හට කුකීස් කෙරෙහි බලපෑමක් හෝ පාලනයක් නොමැත, අපගේ දැන්වීම්කරුවන් භාවිතා කරන javascript සහ වෙබ් බීකන්ස්.

මෙම සියලු පාර්ශ්වයන්ට ඔවුන්ගේම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියක් ඇති අතර ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිය සහ ආශ්‍රිත සේවාවන් භාවිතය සඳහා මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය භාවිතා කරයි. මෙම පාර්ශවයන් පෞද්ගලිකත්වය සමඟ කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳ වැඩි විස්තර මෙම පාර්ශවයන්ගේ වෙබ් අඩවි වලින් සොයාගත හැකිය.

9) දැන්වීම්කරුවන්ගේ/තෙවන පාර්ශ්වයන්ගේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
මෙම වෙබ් අඩවිය හා සම්බන්ධ අපගේ දැන්වීම්කරුවන්ගේ සහ තෙවන පාර්ශවයන්ගේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, කරුණාකර මෙම අදාළ පක්ෂවල වෙබ් අඩවි වෙත පිවිසෙන්න. stonesaudio.nl හට මෙම කුකීස් සහ තෙවන පාර්ශවයන් විසින් තබන කුකීස් වල රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියට බලපෑම් කළ නොහැක. මෙම කුකීස් stonesaudio.nl හි රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ විෂය පථයට පිටින් ඇත.

10) Google වෙතින් DART කුකී
Google හි DART කුකී භාවිතය, අපගේ වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම් පෙන්වීමට ඉඩ සලසයි. මීට අමතරව, මෙම කුකිය වෙනත් වෙබ් අඩවි වල දැන්වීම් පෙන්වීමට භාවිතා කරයි. ඔබට තවදුරටත් DART කුකී භාවිතා නොකිරීමට තේරිය හැක. පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ඔබට එය කළ හැක: ඩාර්ට්