رویداد ویدیویی تعاملی Tinder ،Swipe Night، این ماه در بازارهای بین المللی راه اندازی می شود

Translating…

Ny fampielezan-kevitry ny FireAnt dia nandalo fotsiny