وقتی هنر و سکس در ساحل نیویورک ملاقات کرد

هنرها محله چلسی منهتن اکنون به عنوان یک مرکز هنری شناخته می شود ، خانه موزه هنر آمریکایی ویتنی ، گالری های بزرگ و پارک مرتفع High Line. اما در دهه 70 ، هادسون پی…

ادامه مطلب