સોશિયલ નેટવર્કમાં પ્રેમ સંબંધ

સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ અને ભાવનાત્મક સંબંધો: વિકાસ, જાળવણી, અને સંબંધો વિસર્જન પર અસર હવે આપણી મોટાભાગની વર્ચુઅલ દુનિયામાં ઘણા જુદા જુદા માર્ગો છે જે આપણે એક બીજા સાથે વાતચીત કરવાનું પસંદ કરી શકીએ છીએ. ટેક્સ્ટ્સ, ફેસટાઇમ અને સોશિયલ મીડિયા સાઇટ્સ એકબીજા સાથે વાતચીત કરવા માટેના સૌથી લોકપ્રિય માર્ગો બની ગયા છે. ભાવનાત્મક ભાગીદારો તેમના સંબંધોને ઘણા જુદાRead more

Sosyal Ağda Aşk İlişkisi

Sosyal Ağ Siteleri ve Romantik İlişkiler: İlişkilerin Gelişimi, Bakımı ve Çözülmesine Etkisi Şimdi büyük ölçüde sanal dünyamızda, birbirleriyle iletişim kurmayı seçebileceğimiz birçok farklı yol var. Metinler, FaceTime ve sosyal medya siteleri insanların birbirleriyle iletişim kurmasının en popüler yollarından biri haline geldi. Romantik ortaklar, ilişkilerini birçok farklı şekilde ifade eder. Bir çift, ilişkilerinin halka nasıl ifade edilmesini istediklerini seçebilir. Artık, … Read more

رابطه عشق در شبکه اجتماعی

سایت های شبکه های اجتماعی و روابط عاشقانه: تأثیر در توسعه، نگهداری و ریشه در روابط در دنیای مجازی ما تا به امروز، راه های مختلفی وجود دارد که می توانیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم. متن ها، FaceTime و سایت های رسانه های اجتماعی تبدیل شده اند بعضی از محبوب ترین روش ها برای مردمRead more

Love Relationship in Social Network

Social Networking Sites and Romantic Relationships: Effects on Development, Maintenance, and Dissolution of Relationships In our now largely virtual world there are many different ways that we can choose to communicate with one another. Texts, FaceTime, and social media sites have become some of the most popular ways for people to communicate with each other. … Read more