پاکستان پنج برنامه دوست یابی از جمله Tinder و Grindr را مسدود می کند – رویترز هند

Translating…

پاکستان پنج برنامه دوست یابی از جمله Tinder و Grindr را مسدود می کند, پاکستان پنج برنامه دوست یابی از جمله Tinder و Grindr را مسدود می کند (رویترز) پاکستان پنج برنامه دوست یابی از جمله Tinder و Grindr را مسدود می کند, پاکستان پنج برنامه دوست یابی از جمله Tinder و Grindr را مسدود می کند, پاکستان پنج برنامه دوست یابی از جمله Tinder و Grindr را مسدود می کند.

برنامه دوستیابی Tinder در این تصویر تصویری که در سپتامبر گرفته شده است، بر روی تلفن همراه نشان داده شده است 1, 2020. REUTERS/Akhtar Soomro/Illustration

پاکستان پنج برنامه دوست یابی از جمله Tinder و Grindr را مسدود می کند, پاکستان پنج برنامه دوست یابی از جمله Tinder و Grindr را مسدود می کند, پاکستان پنج برنامه دوست یابی از جمله Tinder و Grindr را مسدود می کند.

اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است, اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است

اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است, اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است, اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است, اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است.

اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است, اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است.

اتش افروز, اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است, اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است. اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است.

اتش افروز, اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است, is owned by Match GroupMTCH.Owhile Tagged and Skout are owned by the Meet GroupMEET.O.

اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است, اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است, در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد $620 میلیون.

در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد 440,000 در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد 12 ماه ها. اداره مخابرات پاکستان اعلام کرد که اخطاریه هایی را برای مدیریت این پنج برنامه ارسال کرده است, در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد 300,000 در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد 100,000 در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد.

در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد, در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد, در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد, در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد.

در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد, در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد, در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد 10 در سال جاری توسط یک شرکت چینی به یک گروه سرمایه گذار به نام San Vicente Acquisition فروخته شد.

مقامات پاکستانی در جلسه اخیر خود این نگرانی را برای مقامات TikTok تکرار کردند.

مقامات پاکستانی در جلسه اخیر خود این نگرانی را برای مقامات TikTok تکرار کردند, مقامات پاکستانی در جلسه اخیر خود این نگرانی را برای مقامات TikTok تکرار کردند, مقامات پاکستانی در جلسه اخیر خود این نگرانی را برای مقامات TikTok تکرار کردند, مقامات پاکستانی در جلسه اخیر خود این نگرانی را برای مقامات TikTok تکرار کردند, مقامات پاکستانی در جلسه اخیر خود این نگرانی را برای مقامات TikTok تکرار کردند.

مقامات پاکستانی در جلسه اخیر خود این نگرانی را برای مقامات TikTok تکرار کردند; مقامات پاکستانی در جلسه اخیر خود این نگرانی را برای مقامات TikTok تکرار کردند

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

ادامه مطلب