شهردار فلوریدا در حال بررسی نظارت مجلس نمایندگان، جفری اپستین، در طول راه اندازی برنامه کار

(سی ان ان) به دنبال بررسی امور داخلی به دستور شهردار پالم بیچ، ریک ریک بنوا، در نظارت از معاونان او میلیونر جفری اپستین، که تماس جنسی متهم است که در طول حکم زندان مناسب نیست 13 ماه. Sheriff B …

ادامه مطلب